Ana Sayfa
Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi

ADAY ÖĞRENCİ

Sınavlarımız

SINAVLARIMIZ

KUR SONU SINAVLARI
 

Her kurun sonunda kursiyerlere dört temel dil becerisini ölçen sorulardan oluşan bir kur bitirme sınavı yapılır. Bu sınavdan başarılı olan kursiyer bir üst kura geçme hakkına sahip olur. Her bir kur için dört beceriden istenilen puanı alamayan yani başarısız olan kursiyer,  bir üst kura geçmek için aynı kuru, yeniden ücret ödeyerek tekrar etmek durumundadır.


 

BECERİ

EN YÜKSEK NOT

EN DÜŞÜK NOT

Dinleme

25

15

Okuma

25

15

Sözlü Anlatım

25

15

Yazılı Anlatım

25

15

Toplam

100

60

YETERLİK SINAVI

Yeterlik sınavımız dört temel dil beceresini ölçmeye yöneliktir. Sınav sonucunda alınan puana göre seviye belirlenir ve seviyeye uygun sertifika HALİÇ TÖMER tarafından hazırlanıp kişiye teslim edilir.

  • Sınav için öğrencilerin yanlarında pasaportlarını getirmeleri zorunludur.
  • Sınava girecek olan öğrencilerin sınav saatinden en az bir saat öncesine kadar TÖMER ofisine sınav başvurusu yapmaları gerekmektedir.
  • Seviye Belirleme Sınavı ücretlidir.
  • Seviye Belirleme Sınavında alınan puan doğrultusunda öğrencilere seviyelerini gösterir bir sertifika verilir.
     

BECERİ

EN YÜKSEK NOT

Dinleme

25

Okuma

25

Sözlü Anlatım

25

Yazılı Anlatım

25

Toplam

100


 

Seviyelere Göre Puan Dağılımı:

SEVİYE

PUAN

A1

20 – 49

A2

50 – 59

B1

60 – 69

B2

70 – 79

C1

80 – 89

C2

90 - 100