Ana Sayfa
Haliç Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Seviye İçerikleri

Seviyeler

Süre

Açıklama

A1/Başlangıç

7 hafta

 • Bilinen günlük ifadeleri ve oldukça basit cümleleri anlayıp kullanabilir.
 • Temel düzeyde seyahat ve konaklama planlarını yürütebilir.
 • Kendini tanıtabilir, başkalarıyla tanışabilir.

A2/Temel

7 hafta

 • Bildiği konularda, doğrudan doğruya bilgi alışverişi söz konusu olduğunda, alışılagelmiş, basit durumlarda kendini ifade edebilir.
 • Geçmişi, eğitimi, çevresi ve doğrudan gereksinimleriyle bağlantılı şeyleri basit dilsel araçlar yardımıyla anlatabilir.

B1/Orta Seviye Öncesi

7 hafta

 • Bildiği konularda ve ilgi duyduğu alanlarda kendini basit ve birbiriyle bağlantılı cümlelerle ifade edebilir.
 • Deneyim ve olaylar hakkında bilgi verebilir; hayal, beklenti, amaç ve hedeflerini anlatabilir; plan ve görüşlerini gerekçeleriyle beraber kısaca gösterir ya da bunları açıklayabilir.

B2/Orta Seviye

7 hafta

 • Soyut ve somut konular içeren metinlerin içeriğini ana hatlarıyla kavrayabilir.
 • Kendini anadili Türkçe olan kişilere anında ve akıcı bir şekilde ifade edebilir.

C1/Orta Seviyenin Üstü

7 hafta

 • Dili, toplumsal ve meslek yaşamında, eğitim ve öğretimde etkin ve esnek bir şekilde kullanabilir.
 • Sözcük arama zorunluluğu duymadan kendini anında ve akıcı bir dille ifade edebilir.

C2/İleri

7 hafta

 • Farklı yazılı ve sözlü kaynaklardan edindiği bilgileri özetleyebilir; gerekçe ve açıklamaları bağlantılı bir anlatımla dile getirebilir.
 • Kendini anında, çok akıcı ve açıkça ifade edebilir. Çözümü güç olan konularda da ince anlam farklılıklarını vurgulayabilen bir dille sözlü ve/veya yazılı olarak düşüncelerini dile getirebilir.