Ana Sayfa
Haliç Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Seviye İçerikleri

Seviye İçerikleri

Seviyeler

Süre

Açıklama

A1/Başlangıç

7 hafta

 • Bilinen günlük ifadeleri ve oldukça basit cümleleri anlayıp kullanabilir.
 • Temel düzeyde seyahat ve konaklama planlarını yürütebilir.
 • Kendini tanıtabilir,başkalarını tanıştırabilir.

A2/Temel

7 hafta

 • Bilinen alışılmış konularda, doğrudan doğruya bilgi alışverişi söz konusu olduğunda, alışılagelmiş, basit durumlarda kendini ifade edebilir.
 • Geçmişi, eğitimi, çevresi ve doğrudan gereksinimleriyle bağlantılı şeyleri basit dilsel araçlar yardımıyla anlatabilir.

B1/Orta Seviye Öncesi

7 hafta

 • Bilinen konularda ve ilgi duyduğu alanlarda kendini basit ve bağlantılı olarak ifade edebilir.
 • Deneyim ve olaylar hakkında bilgi verebilir; hayal, beklenti, amaç ve hedeflerini anlatabilir, tasarı ve görüşlerinin kısa gerekçelerini gösterir ya da bunlara açıklamalar getirebilir.

B2/Orta Seviye

7 hafta

 • Soyut ve somut konular içeren metinlerin içeriğini ana hatlarıyla kavrayabilir.
 • Kendini anadili Türkçe olan kişilere akıcı ve anında ifade edebilir.

C1/Orta Seviyenin Üstü

7 hafta

 • Dili, toplumsal ve meslek yaşamında, eğitim ve öğretimde etkin ve esnek bir şekilde kullanabilir.
 • Sık sık sözcük arama zorunluluğu duymadan kendini anında ve akıcı bir dille ifade edebilir.

C2/İleri

7 hafta

 • Farklı yazılı ve sözlü kaynaklardan edindiği bilgileri özetleyebilir; gerekçe ve açıklamaları bağlantılı bir anlatımla dile getirebilir.
 • Kendini anında, çok akıcı ve açıkça ifade edebilir. Çözümü güç olan konularda da ince anlam farklılıklarını vurgulayabilir.